Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng
Phát huy sức mạnh ba lực lượng trong tự phê bình và phê bình
QĐND - Thứ ba, 03/04/2012 | 22:17 GMT+7
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

QĐND - Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có hơn 90 đảng viên là Ủy viên Trung ương Đảng đang tham gia sinh hoạt; hầu hết cán bộ, đảng viên đang làm việc trong những cơ quan tham mưu chiến lược trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vì lẽ đó, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối có vị trí, ý nghĩa rất quan trọng đối với thành công chung của toàn Đảng. Chúng tôi đã có buổi trao đổi về vấn đề này với đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang rất quan tâm đến việc triển khai đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng vào cuộc sống. Việc triển khai của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đang được tiến hành như thế nào?

Đồng chí Lê Mạnh Hùng: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương bao gồm các tổ chức đảng ở các cơ quan ban, bộ, ngành trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể Trung ương, Đảng bộ ngoài nước với 60 đảng bộ trực thuộc cùng hơn 6 vạn đảng viên. Đây là các cơ quan tham mưu, hoạch định chiến lược, xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ở tầm vĩ mô, hoạt động rộng khắp trong và ngoài nước.

Với vị trí đó, chúng tôi nhận thức sâu sắc, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối có vai trò tác động rất lớn đến kết quả thực hiện nghị quyết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Nhất là lần này, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lại thực hiện làm từ trên xuống. Nghĩa là kết quả và cách làm của Đảng bộ Khối sẽ tác động trực tiếp, có sự lan tỏa đến nhiều tổ chức đảng khác.

Từ xác định tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết, trước hết, chúng tôi tổ chức quán triệt rất sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương. Từ đó, xây dựng kế hoạch và biện pháp triển khai cụ thể của đơn vị mình phù hợp với đặc thù Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tinh thần chỉ đạo là triển khai tích cực, cụ thể, làm bài bản, công phu. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết cả về tổ chức quán triệt, tổ chức kiểm điểm, phê bình và tự phê bình; về công tác kiểm tra đánh giá việc triển khai ở từng đơn vị.

Việc thứ hai là chúng tôi xác định nội dung kiểm điểm trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương cho phù hợp với đặc thù đơn vị, nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về tinh thần tự phê bình và phê bình, liên hệ với thực tiễn từng đồng chí, nhất là với những cán bộ cấp cao thì có hướng dẫn, triển khai thật cụ thể.

Thứ ba, trên cơ sở quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy Khối xác định phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Ngay trong năm 2012, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ đã triển khai bổ sung nội dung kiểm tra việc quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Sau đợt kiểm tra này, chúng tôi sẽ đưa  nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trở thành thường xuyên, hằng ngày. Tức là, việc thực hiện kiểm điểm và phương pháp kiểm điểm không chỉ làm một lần là xong, mà sẽ vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để đưa nó trở thành việc làm thường xuyên.

 Thứ tư là, chúng tôi triển khai Nghị quyết Trung ương 4 gắn liền với triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhất là việc xây dựng các tiêu chí, phải được cụ thể hóa cho phù hợp từng đối tượng, từng ngành, từng chi bộ. Có như thế mới dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ đánh giá, mới tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh hoạt Đảng.

PV: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nhận định, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý, chủ trì đã bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Vậy sự suy thoái đó biểu hiện cụ thể ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương như thế nào, cách giải quyết ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Mạnh Hùng: Nhận định của Trung ương rất sâu sắc, khách quan. Ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, sự suy thoái có nhiều biểu hiện khác nhau. Ví dụ, có đồng chí  trong hội nghị không nói, khi ra ngoài lại nói khác với nghị quyết; khi giữ cương vị lãnh đạo thì không phát biểu, khi về hưu mới trình bày. Có đồng chí phát tán tài liệu trái quy định. Có đồng chí mất đoàn kết nội bộ, không cố gắng tìm sự đồng thuận trong tổ chức cơ sở đảng. Tình trạng vi phạm đạo đức, lối sống, thậm chí vi phạm pháp luật cũng xảy ra... Do vậy, trong kỳ kiểm điểm tới đây, Đảng ủy Khối đã có kế hoạch, chỉ đạo từng tổ chức đảng làm rõ những biểu hiện suy thoái này, chỉ rõ khuyết điểm từng chi bộ, đảng bộ và từng cá nhân. Cốt yếu nhất là phải nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong mỗi chi bộ, làm sao để giúp đồng chí mình tiến bộ, chỉ rõ những khuyết điểm để sửa chữa, đấu tranh thẳng thắn với những sai trái.

PV: Một yêu cầu cao trong đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tới đây là làm sao để kiểm điểm mà không vuốt ve, tâng bốc nhau nhưng cũng không lợi dụng kiểm điểm để đấu đá, hạ bệ nhau. Đảng ủy Khối chỉ đạo thế nào để tiến hành kiểm điểm thực sự có chất lượng?

Đồng chí Lê Mạnh Hùng: Quan trọng nhất là phải đánh giá khách quan. Như Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị đã nói rõ, việc kiểm điểm cá nhân, tập thể sẽ có 3 lực lượng tham gia đánh giá. Đó là, ý kiến góp ý của tổ chức đảng nơi đảng viên đó sinh hoạt, ý kiến góp ý của tổ chức quần chúng, ý kiến nhận xét, gợi ý của cấp ủy cấp trên. Với ba lực lượng ấy, nếu phát huy tốt thì sẽ tránh được cả hai hiện tượng đã nêu. Một điều nữa, chúng tôi đã đưa ra yêu cầu là với những trường hợp khi kiểm điểm có ý kiến đánh giá khác nhau, thậm chí trái chiều thì cấp ủy cấp trên phải vào cuộc, phải lắng nghe dư luận, lắng nghe quần chúng, kiểm tra, giám sát kỹ trước khi có kết luận.

PV: Có một thực tế từ trước đến nay, các chi bộ kiểm điểm không mấy khi chỉ ra được khuyết điểm của người đứng đầu, nhất là những vụ việc tiêu cực. Vậy chúng ta có hy vọng gì vào đợt kiểm điểm tới đây, để tạo ra chuyển biến rõ rệt như yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng?

Đồng chí Lê Mạnh Hùng: Ở Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương thì không phải là sinh hoạt chi bộ chưa phát hiện được tiêu cực. Thực tế đã có chi bộ sinh hoạt, kiểm điểm làm rõ tiêu cực nhưng chưa được như mong muốn. Vì vậy, lần này, với yêu cầu mới, chúng tôi đã quán triệt rất kỹ đến mọi đảng viên, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác kiểm điểm. Thứ hai là có góp ý, mở rộng dân chủ để cán bộ, đảng viên, quần chúng góp ý. Như vậy, tinh thần là khuyến khích sự tự giác đến mức cao nhất. Nếu như các biện pháp đó vẫn chưa đạt được mục đích, thì chúng tôi mới phát huy vai trò của các cấp ủy trong kiểm tra, giám sát thật sâu sát. Ví dụ, chi bộ không phát hiện ra nhưng có dư luận cụ thể về đồng chí A, đồng chí B có biểu hiện tiêu cực. Nắm được tình hình rồi, các cơ quan của Đảng ủy Khối sẽ phải thâm nhập cơ sở, nghe tình hình, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những dấu hiệu sai phạm. Làm được như vậy thì vừa ngăn ngừa, vừa giám sát, giữ được cán bộ chứ không để cán bộ, đảng viên dấn quá sâu vào khuyết điểm thì không đạt được cái đích của đợt sinh hoạt.

PV: Như đồng chí cho biết, Đảng bộ Khối hiện có 90 đảng viên đang sinh hoạt là Ủy viên Trung ương Đảng, bên cạnh đó còn có hàng trăm đảng viên có hàm chức vụ cao. Tự phê bình và phê bình đối với một số lượng cán bộ, đảng viên có chức vụ cao như vậy có khó khăn gì không, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Mạnh Hùng: Đảng viên giữ chức vụ càng cao thì yêu cầu tính tự giác càng phải cao. Đợt kiểm điểm lần này đã có quy định như vậy rồi. Cho nên, tôi thấy không có khó khăn gì trong việc tổ chức để các đồng chí ấy kiểm điểm cả. Theo quy định của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối sẽ góp ý cho 60 đảng ủy trực thuộc và góp ý kiến với những cán bộ cấp cao. Tôi thấy thuận lợi là những đồng chí cán bộ cấp cao thì được nhân dân biết đến nhiều, sự giám sát của nhân dân với các đồng chí ấy cũng chặt chẽ hơn. Và vì vậy, nếu biết cách lắng nghe dân, tập hợp những ý kiến khách quan, chân thực thì sẽ tìm ra mẫu số chung, tìm ra đánh giá, nhận xét chính xác về từng đồng chí.

PV: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng mới được  quán triệt, bắt đầu đi vào triển khai thực hiện nhưng ở nhiều tổ chức đảng đã có tín hiệu của sự chuyển biến. Ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, tín hiệu về sự chuyển biến thể hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Mạnh Hùng: Tín hiệu thứ nhất là ngay trong khâu nhận thức về Nghị quyết. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đã nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng nên trong học tập Nghị quyết đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không có biểu hiện học qua loa, hình thức.

Thứ hai, quá trình triển khai Nghị quyết, ngay sau khi học tập Nghị quyết, đã có những tín hiệu cán bộ, đảng viên tự xem xét, điều chỉnh hành vi của mình. Đặc điểm đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối là có trình độ cao. Qua theo dõi, tôi thấy nhiều đồng chí cùng cơ quan đã thực hiện tự kiểm điểm, tự soi mình, sửa ngay những việc mà mình tự thấy chưa đúng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, không ai làm tốt hơn bằng việc mỗi đảng viên tự mình sửa chữa để tiến bộ. Còn sau này, theo trình tự kế hoạch, mỗi đảng viên sẽ tự kiểm điểm, tự phê bình trước chi bộ, thì sẽ còn có những bước chuyển biến mới.

Với việc tiến hành một cách bài bản, kế hoạch cụ thể rõ ràng, không làm lướt, nhất định công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp.

PV: Xin cảm ơn đồng chí !

Hồng Hải (thực hiện)

Gõ tiếng việt: Off Telex